Mythomania

15.12.2013 00:43

Právě vyšla nová hra Mythomania!

Bohužel kapacita tohoto obchodu již neumožňuje přidat nový produkt, a tak jsme se rozhodli napsat zde velmi krátkou anotaci a nahrát obrázek přebalu knihy. Tato knížka je dostupná jak ve formátu PDF, tak i ePub a dokonce jsme ji dali do tisku, takže si můžete objednávat i tištěnou verzi. El. verze - pouhých 115 Kč / 4 € a tištěná pak 333 Kč / 12 €.

Neváhejte si knihu zakoupit!

 Anotace česky: Drama o dvou jednáních. Záliba ve lžích, falešných snech a pokroucené fantazii. Autor hru napsal v řeckých Aténách.

Annotation in English: Play in two acts. Theatre play about hobby for lies, false dreams and broken fantasy. Author wrote this play in Greek Athens.