Smluvní podmínky

I elektronické knihy jsou chráněny autorským zákoníkem. Není tedy možno bez dovolení editora soubor dále šířit, sdílet nebo ukládat na internetu či jiných médiích. Soubory jsou koncipovány především pro osobní potřebu v elektronických čtečkách nebo počítačích. Rovněž citace z děl je dobré konzultovat s nakladatelem.

NEDOBROVOLNÉ ŠÍŘENÍ DÍLA JE ZAPOVĚZENO!!

Kontaktujte nás